Water & infra

Wij zijn nauw betrokken bij de automatisering van talrijke processen binnen de watercyclus en infrastructuur. Wij leveren besturingsinstallaties voor watertechnologie, zoals drinkwaterwinning en -distributie, riool- en afvalwaterzuivering, en oppervlaktewaterbeheer (stuwen en gemalen). Zo maakt grondboorbedrijf Haijema al vele jaren gebruik van onze kennis en expertise.

Binnen Water & Infra hebben we veel projecten voltooid voor de automatisering van drinkwaterinstallaties.